Avoimet pestit

Täältä löydät lippukuntamme avoimet vapaaehtoispestit. Pesteihin voi hakea ottamalla suoraan yhteyttä pestikuvauksessa mainittuun henkilöön tai vaihtoehtoisesti laittamalla sähköpostia Mavan sähköpostiin, mastonvartijat1982(a)gmail.com tai olemalla yhteydessä Mavan pestijohtaja Larissa “Laija” Olasvuoreen, larissa.olasvuori(a)gmail.com. Jos jokin pesti kiinnostaa sinua, ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan pestistä ja ajatuksistasi tarkemmin. Pestejä voidaan usein tarvittaessa räätälöidä tai pestin voi myös aloittaa yhdessä parin kanssa. Jos sinua kiinnostaa jokin muu homma, jota tässä listassa ei ole mainittu, ota yhteyttä pestijohtajiin, niin varmasti löydämme sinulle sopivan tehtävän!

PERHEPARTION JOHTAJA

AKELA

TARPOJIEN IKÄKAUSIVASTAAVA

AIKUISLUOTSI

SISUJOHTAJA

PERHEPARTION JOHTAJA

Lippukunnassamme toimii noin kymmenen perheen perhepartioryhmä ja etsimme ryhmälle toista vetäjää kaudelle 2020-2021. Perhepartioryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa joko Latokaski-Nöykkiö-alueella tai läheisissä metsäretkikohteissa. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Perhepartiosta voi lukea lisää esimerkiksi täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/perhepartio/

Tässä pestissä mahdollistat noin kymmenelle perheelle mukavan harrastuksen lähellä kotia. Partio on harrastus myös aikuiselle ja tehtävässäsi pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä meidän mahtavan porukan kanssa.

Pestiin on tarjolla koulutusta. Aluksi saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan perhepartion vetäjältä. Tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. 

Aikatarve:  3-5 tuntia/kk kokemuksesta riippuen sekä kauden suunnittelukokouksiin menee noin 2h/kausi.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita. Sopii hyvin aikuiselle, joka on mukana perhepartioryhmässä.

Pestin kesto: 1 vuosi

Pestin aloitus: syyskuu 2020

Pestaaja: Pestijohtaja Larissa ”Laija” Olasvuori, larissa.olasvuori(a)gmail.com, 050 547 3090

AKELA

Lippukuntaamme on jonossa paljon sudenpentuja. Olemme valmiina aloittamaan uuden sudenpentulauman heti, kun johtajat eli ryhmänvetäjät uudelle ryhmälle löytyvät. Tällä hetkellä olisi eniten tarvetta aloittaa uusi ryhmä sekä 2012 että 2013 syntyneille sudenpennuille. Pyrkimyksenä on löytää kolmen aikuisen porukka molempiin ryhmiin, jolloin tehtävä on kivan kokoinen. Lauman kokoukset pidetään arki-iltaisin klo 18-19.30 Kantokasken koululla ja sen pihapiirissä. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta, mutta halun ja innon toimia lasten kanssa ja oppia uusia asioita. Sudenpentuohjelmasta voit lukea lisää www.partio-ohjelma.fi 

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi hienon harrastuksen noin 12 lapselle, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle akelakurssille, joka perehdyttää sinut 7-9-vuotiaiden sudenpentujen ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve: 2-3 tuntia/vko, kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa n. 2-3 viikonloppua/kausi.

Kenelle: Vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: Uuden ryhmän voi aloittaa koska vain! Aloitamme ryhmät heti, kun vetäjät ryhmille on löytynyt.

Pestaaja: Sudenpentujen ikäkausivastaava Larissa “Laija” Olasvuori, larissa.olasvuori(a)gmail.com

TARPOJIEN IKÄKAUSIVASTAAVA

Tarpojien ikäkausivastaava toimii lippukunnassa tarpojavartioiden johtajien tukena. Hän varmistaa, että tarpojien ohjelma on suunniteltua, laadukasta ja noudattaa tarpojaikäkauden partio-ohjelmaa. Ikäkausivastaavan tehtävänä on myös infota ryhmänjohtajia sekä ikäkauden omista että lippukunnan yhteisistä tapahtumista.
Ikäkausivastaava on vartionjohtajille helposti lähestyttävä vaeltaja tai aikuinen, joka pitää aktiivisesti yhteyttä vartionjohtajiin. Hän tukee tarvittaessa ohjelman ja retkien suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta EI ole yksi vartion johtajista vaan toimii nimenomaan nuorien johtajien taustatukena. Yhteistyössä ryhmänjohtajien ja muiden ikäkausivastaavien kanssa tarpojien ikava auttaa myös ikäkausisiirtymien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Apua omaan pestiinsä ikäkausivastaava saa ohjelmajohtajilta ja muilta ikäkausivastaavilta. Lisäksi myös lippukunnan turva-aikuiset auttavat mielellään. Tavoitteena on, että jokaisella Mavassa aloittavalla tarpojavartiolla on oma luotsi, joka vastaa nimenomaisen vartion johtajien tukemisesta. Ikäkausivastaava voi olla myös yksi vartion luotsi, joka toimii samalla ns. yhdyshenkilönä muiden luotsien ja lippukunnan, piirin, sekä SP:n välillä.

Aikatarve: Pestiä tehdään viikoittain, mutta viikoittaiset tehtävät ovat tyypillisesti vain kuulumisten kyselyä ja tiedon välittämistä (WhatsApp, sähköposti, puhelut). Tapaamisia tarpeen mukaan (vähintään kerran kuukaudessa).

Pestin kesto: vähintään 1 vuosi

Pestin aloitus: Mieluiten uuden partiokauden alussa eli elokuussa, mutta tarvittaessa pestissä voi aloittaa myös kesken kauden

Pestaaja: Nykyinen tarpojien ikäkausivastaava Katja Nummela, katja.nummela(at)gmail.com

AIKUISLUOTSI

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelmassa aikuisilla on tärkeä rooli luotseina. Luotsi auttaa toiminnan suunnittelussa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Luotsi on mukana käsittelemässä ryhmässä nousevia vaikeita aiheita ja toimii silloin kun häntä tarvitaan. Tuen tulisi olla jatkuvaa, säännöllistä ja tarvittaessa saatavilla.

Myös aikuiset, etenkin uudet, juuri partioon liittyneet tarvitsevat suunnitelmallista tukea ja ohjausta. Jonkun luottotyypin johon voi tutustua ja joka huolehtii yhteydenpidosta, koulutuksesta ja partiokulttuuriin tutustuttamisesta. Jos koko lippukunnan johtajisto on yhteisvastuussa uusista aikuisista, saattaa käydä niin ettei kukaan muista huolehtia heistä riittävästi. Aikuiselle tilanne on sekava ja yhteydenottaminen tai kysyminen saattaa olla vaikeaa jos yhtä yhteyshenkilöä ei ole. Partion alkutaipaleella on tärkeää, että joku muistaa pyytää mukaan tapahtumiin ja kertoa niistä riittävän paljon tietoa.

Vaeltajaohjelmassa luotsin tehtävä on ohjata vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.  kannustetaan myös uusia aikuisia asettamaan henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnataan niitä kohti. On tärkeää ja hyödyllistä että lippukunnasta uusi aikuinenkin saa tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja niitä voidaan miettiä yhdessä.

Luotsi, tutor, kummi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Aikuisluotsia ei ole määritelty partio-ohjelmassa eikä virallista nimikettä ole.

Nyt etsimme Mastonvartijoiden ensimmäistä virallista ja pestattua aikuisluotsia! Olisitko se sinä?  Pesti voisi sisältää seuraavia juttuja

  • ottaa uudet lippukuntaan liittyvät aikuiset vastaan 
  • pitää heihin säännöllisesti yhteyttä
  • esitellä yleisesti partiota, mutta myös Mavaa
  • esitellä ja tutustuttaa uusiin ihmisiä
  • olla kiinnostunut aikuisten tavoitteista, osaamisesta ja koulutustarpeesta

Kehitellään tästä yhdessä sulle just sopiva pesti!

Aikatarve: Aluksi viikoittaista, mutta sen jälkeen kuukausittaista

Kenelle: Aikuiselle

Pestin kesto: Vähintään 1 vuosi

Pestin aloitus: Heti, kun sopiva aikuisluotsi löytyy

Pestaaja: Pestijohtaja Larissa Olasvuori, larissa.olasvuori(a)gmail.com

SISUJOHTAJA

Mitä: Sisuvartio Mavaranan johtaja
Missä: Soukan kappeli (toistaiseksi)
Milloin: Maanantaisin 18.00-19.45 alkaen 01/2021
Kenelle: Erityisesti miespuolinen henkilö vaeltajaikäisestä ylöspäin
Pestaaja: Sisujohtaja Anna Syrjänen, 0503581774, annalinnea.syrjanen@gmail.com

Oletko vailla pestiä, joka antaisi uudenlaista näkökulmaa partiotoimintaan? Me kaivattaisiin kipeästi vahtistusta sisuvartio Mavaranan johtajaporukkaan vuodenvaihteesta lähtien!

Mavarana kokoontuu toistaiseksi Soukan kappelilla (tilanne auki, kun Hanikan virkistyskeskuksesta jouduttu vaihtamaan tilaa) maanantaisin 18.00-19.45. Ryhmässä on kymmenisen 12-26-vuotiasta autismin kirjon nuorta/aikuista.

Johtajina toimivat autismin kirjon nuorten parissa työskentelevä Tessa sekä mavalaiset vaeltajat Laura ja Anna. Tällä hetkellä kaivattaisiin erityisesti miesvahvistusta, sillä ollaan koettu se tärkeäksi meidän ryhmässä, jossa kaikki sisut ovat miespuoleisia. Ryhmän jäsenillä on tärkeä olla miehisempi esikuva meidän kolmen rinnalla. Toki kaikenlaiset apukädet ovat tervetulleita! Kokemusta sisupartiosta tai autismin kirjon nuorten kanssa toimimisesta ei tarvitse olla. Tärkeintä on avoin mieli!

Johtajapuutteiden täydentäminen on erittäin tärkeää, jotta saadaan Mavaranan toiminnan jatkuminen turvattua! Partio tarjoaa todella arvokkaan harrastusmahdollisuuden meidän sisuille ja on usealle korvaamaton osa arkea. Syksyn aikana on mahdollista tulla “testaamaan” kokouksiimme, olisiko tämä oma juttu (ei vielä sido mihinkään).

Käy myös lukemassa blogiteksti, jonka Anna ja Laura kirjoittivat Mavaranasta. Siinä avataan, mitä kaikkea ryhmämme toiminta antaa sekä sisupartiolaisille että sisujohtajille.

Jos mielenkiintosi heräsi, ole yhteyksissä Annaan: 0503581774, annalinnea.syrjanen@gmail.com. Jos mahdollisesti haluat vierailla kokouksessamme syksyn aikana, ota myös siinä tapauksessa yhteyttä! Kaikenlaisia kysymyksiä saa esittää, ja jos haluat keskustella enemmän sisupartiojohtajan pestistä, voidaan vaikka sopia puhelu tai tapaaminen!