Seikkailijat (10-12 v.)

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo.

Lippukunnassamme toimii syksyllä 2019 viisi seikkailijajoukkuetta: kolmannen vuoden seikkailijajoukkueet Super-Kurret ja Naalit, sekä kolmannen vuoden seikkailijajoukkueet Laiskiaiset ja Flanöörit (Flanööreissä mukana myös ensimmäisen vuoden seikkailijoita) sekä ensimmäisen vuoden uusi seikkailijajoukkue Liilat Virtahevot.

Seikkaijoiden ohjelmaan kuuluvat viikoittaiset kokoukset kololla. Kokouksissa harjoitellaan mm. retkeilytaitoja sekä ryhmässä toimimista. Lisäksi kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Kokousten lisäksi seikkailijoiden toimintaan kuuluvat partiotaitokilpailut, seikkailijoiden omat retket sekä lippukunnan yhteiset retket ja leirit.

Seikkailijan ihanteet

  1. Kunnioittaa toista ihmistä
  2. Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  3. Olla luotettava

Seikkailijalupaus
“Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa seikkailijan ihanteita ja olla avuksi toisille.”

Kun haluat tietää enemmän

Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä seikkailijan oman ryhmän johtajaan. Mikäli hän ei ole tavoitettavissa tai asia koskee yleisesti lippukunnan toimintaa, ole yhteyksissä vastaavaan sampoon. Myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.

Toisen vuoden seikkailijat (s. 2008)

Flanöörit
Sampoina Nella Selin, Siiri Aleksejev, Suvi Simola, Aleksi Heikkinen, Oona Larmala ja Vilma Rönty sekä luotsina Hannamari Haikonen ja Anna Syrjänen. Joukkueessa mukana 12 seikkailijaa. Kokoukset keskiviikkoisin klo 18-19.30 kololla.

Laiskiaiset
Sampoina Larissa Olasvuori, Eve Koivula, Hanna Kalliomäki ja Lotta Niemelä. Joukkueessa mukana 13 seikkailijaa.
Kokoukset torstaisin klo 18-19.30 kololla ja lähimaastossa.

Kolmannen vuoden seikkailijat (s. 2007)

Super-Kurret 
Sampoina Tarja Nevamäki, Antti Korkeamäki ja Ville Hannula. Joukkueessa mukana 15 seikkailijaa.
Kokoukset maanantaisin klo 18-19.30 Nöykkiön nuorisotilalla.

Naalit 
Sampoina Hanna Könönen, Onni Barta, Paavo Nissinen ja Elli Heikkinen.
Joukkueessa mukana 15 seikkailijaa.
Kokoukset keskiviikkoisin klo 17.30-19 kololla.

Vastaava sampo:

Elina Järvinen
elinamaria.jarvinen@kolumbus.fi