Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ryhmiä johtavat aikuiset sisujohtajat.

Lippukunnassamme on syksystä 2014 lähtien toteutettu 14-22-vuotiaiden autismin kirjon nuorten sisupartiotoimintaa. Keväällä 2019 jälleen yhdistetty sisuryhmä tapaa viikoittain 1 h 45 min mittaisissa kokouksissa ja soveltaa toiminnassaan partion seikkailija- ja tarpojaohjelmia.

Lisäksi sisut osallistuvat erilaisiin tapahtumiin sekä retkille ja leireille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan ja Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen kanssa. Tällä hetkellä ryhmät ovat täynnä, mutta sisupartiotoimintaa pyritään tulevaisuudessa laajentamaan mahdollisuuksien mukaan.

Sisupartiotoimintamme kaipaa uusia, innokkaita johtajia! 
Jos sisupartiotoiminnan vetäminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä sisutoiminnan yhteyshenkilöön Juhanaan. Yhteystiedot löydät alta.

Kun haluat tietää enemmän

Ryhmiä koskevissa asioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä ryhmän omiin johtajiin. Myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.

Syksyn 2019 sisuryhmät:

Mavarana
Kokoukset maanantaisin klo 17.30-19.15 Hanikan luontokeskuksessa.
Johtajat: Juhana Malme, Kati Vilkman, Tessa Verho, Laura Puusola ja Anna Syrjänen

Sisutoiminnan yhteyshenkilö:

Juhana Malme
040 5337 808
juhana.malme@evl.fi