Avoimet pestit

Täältä löydät lippukuntamme avoimet vapaaehtoispestit. Pesteihin voi hakea ottamalla suoraan yhteyttä pestikuvauksessa mainittuun henkilöön tai vaihtoehtoisesti laittamalla sähköpostia Mavan sähköpostiin, mastonvartijat1982(a)gmail.com tai olemalla yhteydessä Mavan pestijohtiin Larissa “Laija” Olasvuoreen, larissa.olasvuori(a)gmail.com tai Havu Härmään, havu.harma(a)gmail.com. Jos jokin pesti kiinnostaa sinua, ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan pestistä ja ajatuksistasi tarkemmin. Pestejä voidaan usein tarvittaessa räätälöidä tai pestin voi myös aloittaa yhdessä parin kanssa. Jos sinua kiinnostaa jokin muu homma, jota tässä listassa ei ole mainittu, ota yhteyttä pestijohtajiin, niin varmasti löydämme sinulle sopivan tehtävän!

OHJELMAJOHTAJA

KOLOVASTAAVA

AIKUISLUOTSI

ANSIOMERKKITIIMIN JÄSEN

SISUVARTIONJOHTAJA

ERÄRETKEN JOHTAJAT

OHJELMAJOHTAJA

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti. Apunaan ohjelmajohtajalla on pestipari, muu johtokuusikko sekä  lippukunnan ikäkausivastaavat ja luotsit. 

Ohjelmajohtaja:

 • Tuntee partion kasvatustavoitteet, partio-ohjelman ja partiomenetelmän. 
 • Pysyy ajan tasalla lippukunnan jokaisen ikäkauden tilanteesta. 
 • Huolehtii, että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa. 
 • On selvillä siitä, mikä on SP:n sen hetkinen ohjelmapainotus ja huolehtii siitä, että se näkyy lippukunnan toiminnassa. 
 • Huolehtii siitä, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä.
 • Kannustaa ryhmiä kaikista ikäkausista osallistumaan lippukunnan, alueen, aluejärjestön, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin. 
 • Varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa, että lippukunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista. 
 • Koordinoi ikäkausien yhteistä toimintaa ja kannustaa ryhmänjohtajia, luotseja ja ikäkausivastaavia toimimaan yhdessä.
 • Tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistaa, että lippukunnan toiminta on niiden mukaista.
 • Ohjelmajohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen. 
  • PJ-kurssista voimme joustaa, jos yhdessä sovimme kurssin tekemiselle aikataulun

Aikatarve: Johtokuusikon kokoukset noin kerran kuussa. Kokousten välillä omien vastuualueiden hoitamista sekä osallistuminen esim. ELLIn aluetapaamisiin. Omat vastuualueet jakautuvat toisen ohjelmajohtajan kanssa sovitusti.

Kenelle: Vaeltaja tai aikuinen

Pestin kesto: Suositeltu kesto 2-4 vuotta

Pestin aloitus: Mahdollismman pian

Pestaaja: Pestipari tai pestijohtaja

Lisätiedot: Toinen ohjelmajohtaja, pestipari Isla tai pestijohtaja Laija

KOLOVASTAAVA

Kun toiminta uudella kololla saatu nyt käynnisteltyä, on myös aika pestata uusi kolovastaava! Kolovastaavan tehtävänä on huolehtia, että kololla on mukava toimia (siisteys, toimivuus, korjaus jne). 

Kolovastaavan hommiin kuuluu esimerkiksi seuraavaa:

 • Suunnitella kolon siivouslista keväisin ja syksyisin 
 • Muistuttaa ryhmiä siivousvuoroista
 • Suunnitella ja antaa ryhmille ohjeet siivouksen toteuttamisesta ja siihen käytettävistä tarvikkeista. Huolehtia siitä, että siivoustarvikkeita löytyy kololta.
 • Järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa (kauden alussa syksyllä sekä joululomalla) siivoustalkoot, jossa yhdessä siivotaan kolo tarkemmin (syksyllä myös ikkunoiden pesu)
 • Huolehtia kololla olevat kierrätysroskat oikeisiin roskiksiin 
 • Pestä vessan ja keittiön pyyhkeet säännöllisesti
 • Huolehtia, että rikkinäiset asiat korjataan (lamput vaihdetaan, rikkinäisen mikron tilalle hankitaan uusi jne)

Aikatarve: Viikottaista, mutta vie aikaa vain noin 5-10 min/viikko ja pari kertaa kaudessa pidemmän ajan

Kenelle: Sopii samoajalle, vaeltajalle tai aikuiselle

Pestin kesto: vähintään 1 vuosi

Pestin aloitus: heti kun sopiva kolovastaava löytyy

Pestaaja: Pestijohtaja Larissa Olasvuori, larissa.olasvuori(a)gmail.com

AIKUISLUOTSI

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelmassa aikuisilla on tärkeä rooli luotseina. Luotsi auttaa toiminnan suunnittelussa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Luotsi on mukana käsittelemässä ryhmässä nousevia vaikeita aiheita ja toimii silloin kun häntä tarvitaan. Tuen tulisi olla jatkuvaa, säännöllistä ja tarvittaessa saatavilla.

Myös aikuiset, etenkin uudet, juuri partioon liittyneet tarvitsevat suunnitelmallista tukea ja ohjausta. Jonkun luottotyypin johon voi tutustua ja joka huolehtii yhteydenpidosta, koulutuksesta ja partiokulttuuriin tutustuttamisesta. Jos koko lippukunnan johtajisto on yhteisvastuussa uusista aikuisista, saattaa käydä niin ettei kukaan muista huolehtia heistä riittävästi. Aikuiselle tilanne on sekava ja yhteydenottaminen tai kysyminen saattaa olla vaikeaa jos yhtä yhteyshenkilöä ei ole. Partion alkutaipaleella on tärkeää, että joku muistaa pyytää mukaan tapahtumiin ja kertoa niistä riittävän paljon tietoa.

Vaeltajaohjelmassa luotsin tehtävä on ohjata vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.  kannustetaan myös uusia aikuisia asettamaan henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnataan niitä kohti. On tärkeää ja hyödyllistä että lippukunnasta uusi aikuinenkin saa tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja niitä voidaan miettiä yhdessä.

Luotsi, tutor, kummi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Aikuisluotsia ei ole määritelty partio-ohjelmassa eikä virallista nimikettä ole.

Nyt etsimme Mastonvartijoiden ensimmäistä virallista ja pestattua aikuisluotsia! Olisitko se sinä?  Pesti voisi sisältää seuraavia juttuja

 • ottaa uudet lippukuntaan liittyvät aikuiset vastaan 
 • pitää heihin säännöllisesti yhteyttä
 • esitellä yleisesti partiota, mutta myös Mavaa
 • esitellä ja tutustuttaa uusiin ihmisiä
 • olla kiinnostunut aikuisten tavoitteista, osaamisesta ja koulutustarpeesta

Kehitellään tästä yhdessä sulle just sopiva pesti!

Aikatarve: Aluksi viikoittaista, mutta sen jälkeen kuukausittaista

Kenelle: Aikuiselle

Pestin kesto: Vähintään 1 vuosi

Pestin aloitus: Heti, kun sopiva aikuisluotsi löytyy

Pestaaja: Pestijohtaja Larissa Olasvuori, larissa.olasvuori(a)gmail.com

ANSIOMERKKITIIMIN JÄSEN

Tässä pestissä pääset puhumaan hyvää selän takana ja juonimaan yllätyksiä!

Mava on täynnä huippuja partiolaisia, jotka ansaitsevat kiitosta toiminnastaan ja partiomaisesta asenteestaan. Siksi me halutaan hakea mavalaisille myös entistä enemmän ansiomerkkejä! Saataisiinko susta meidän tiimiin yksi pää lisää ideoimaan hakemuksia?

Ansiomerkkejä haetaan vuosittain Kuksan kautta neljässä erässä: tammikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Merkkien saajia on laidasta laitaan, vasta lippukuntaan liittyneestä sudarista aina kokeneisiin partiokonkareihin, joten hakemukset ovat myös hyvin eri laajuisia. Lupaan, että jokainen meistä tuntee mavalaisen, jota voisi muistaa merkillä ja osaisi kirjoittaa tästä tyypistä muutaman kauniin sanan! Koko lippukunnan väkeä ei tarvitse tuntea kuin omia taskujaan.

Myöskään aiempaa tietotaitoa ansiomerkkijärjestelmästä tai Kuksan käytöstä ei vaadita, vaan jeesiä ja perehdytystä on tarjolla ja hommia tehdään tiiminä. Kylmiltään ei tarvitse kokonaista hakemusta osata kirjoittaa, vaan voit hyvin esimerkiksi naputella valmiita hakemuksia Kuksaan, täydentää muiden aloittamia hakemuksia tai osallistua yhteiseen ideointiin siitä, kelle merkkejä haettaisiin ja millä perusteilla. Samalla pääset oppimaan koko ajan lisää ansiomerkkimaailmasta ja hyvän hakemuksen muotoilusta! Pesti antaa myös tekijälleen usein rutkasti hyvää mieltä, kun yhdessä kirjoitettu anomus hyväksytään ja merkin saaja päästään yllättämään ja tuomaan hymy hänen kasvoilleen. :)

Aikatarve: Pesti ei vaadi aikaasi joka viikko tai edes joka kuukausi, vaan hommia tehdään lähinnä neljän vuosittaisen ansiomerkkihaun ympärillä aina parin viikon mittaan. Työmäärä riippuu paljon siitä, paljonko innostut hakemuksia ideoimaan ja kirjoittamaan!

Kenelle: Samoajalle, vaeltajalle tai aikuiselle, joka haluaa ilahduttaa muita ja järjestää yllätyksiä! :) Aiempaa osaamista ansiomerkeistä ei vaadita, me jeesataan kyllä. Eikä haittaa, vaikka asuisit kauempana – hommat hoituvat myös etänä!

Pestin kesto: Sulle sopiva ajanjakso, mieluiten kuitenkin vuosi tai enemmän

Pestin aloitus: Vaikka heti!

Pestaaja: Pestijohtaja Havu Härmä, havu.harma(a)gmail.com

SISUVARTIONJOHTAJA

Mitä: Sisuvartio Mavaranan johtaja

Missä: Soukan kappeli

Milloin: Maanantaisin 18.00-19.30, tammikuusta 2023 alkaen (tai heti jos tahtoo)

Kenelle: Samoaja, vaeltaja tai aikuinen, jolta löytyy kiinnostusta sisupartiota kohtaan

Pestaaja: Sisujohtaja Anna Syrjänen, 0503581774, annalinnea.syrjanen(a)gmail.com

Oletko vailla pestiä, joka antaisi uudenlaista näkökulmaa partiotoimintaan? Me kaivattaisiin kipeästi vahvistusta sisuvartio Mavaranan johtajaporukkaan vuodenvaihteesta lähtien!

Mavarana kokoontuu Soukan kappelilla maanantaisin 18.00-19.30. Ryhmässä on kymmenisen 12-26-vuotiasta autismin kirjon nuorta/aikuista.

Johtajina toimivat autismin kirjon nuorten parissa työskentelevä Tessa sekä monia vuosia ryhmänjohtajana toimineet Anna ja (vielä tämän syksyn ajan) Mara. Kokemusta sisupartiosta tai autismin kirjon nuorten kanssa toimimisesta ei tarvitse olla. Tärkeintä on avoin mieli!

Johtajapuutteiden täydentäminen on erittäin tärkeää, jotta saadaan Mavaranan toiminnan jatkuminen turvattua! Partio tarjoaa todella arvokkaan harrastusmahdollisuuden meidän sisuille ja on usealle korvaamaton osa arkea. Syksyn aikana on mahdollista tulla kokouksiimme tutustumaan porukkaan ja sisupartioon yleisesti. Tämä ei sido mihinkään!

Jos mielenkiintosi heräsi, ole yhteyksissä Annaan: 0503581774, annalinnea.syrjanen(a)gmail.com. Jos mahdollisesti haluat vierailla kokouksessamme syksyn aikana, ota myös siinä tapauksessa yhteyttä! Kaikenlaisia kysymyksiä saa esittää, ja jos haluat keskustella enemmän sisupartiojohtajan pestistä, voidaan vaikka sopia puhelu tai tapaaminen!

ERÄRETKEN JOHTAJAT

Ketä haetaan? Koko lippukunnan keväisen eräretken johtajapari tai -porukka

Kenelle sopii? Samoaja, jolla on pestissään yli 18-vuotias kaverina, vaeltaja tai aikuinen. Aiemmasta kokemuksesta pienemmän tai isomman retken järjestelemisessä on toki hyötyä, mutta sitä ei vaadita.

Paljonko vie aikaa? Alkuun joitakin päiviä kuussa sysäyksittäin, retken lähestyessä viikoittain ja päivittäin

Kauanko kestää? Helmikuu – kesäkuu, loppukevät aktiivisinta aikaa

Milloin aloitetaan? Heti, kun sopivat retkenjohtajat löytyvät

Kuka pestaa, keneltä lisätietoja? Into Almiala, into.almiala(a)gmail.com, 044 276 5075, eräretkestä vastaava hallituksen jäsen


Kevätauringon jo lämmittäessä lähtee koko lippukunta retkeilemään 26.–28.5.2023 Espoon Kattilaniemen leirikeskuksen maastoon. Retkellä yövytään ulkosalla teltoissa, laavuissa, riippareissa tai hätämajoitteissa. Myös valtaosan ohjelmasta on ajatus pyöriä kaikenlaisen luonnosta nauttimisen ja eräilyn ympärillä. Aiempia erätaitoja ei kuitenkaan osallistujilta vaadita, vaan ajatus on treenailla maastossa toimimista yhdessä, rennosti ja ilolla. Ainakin osa porukasta virkistää myös retkiruokataitojaan, kun ruokaa pääsee valmistamaan itse luonnon helmassa.

Etsimme nyt retkelle johtajaparia tai -porukkaa, esimerkiksi kolmikkoa tai nelikkoa. Kiinnostuksensa voi ilmoittaa joko jo valmiiksi mietityn parin tai porukan kesken tai itsekseen, jolloin sopiva tiimi voidaan yhdessä luoda. Lippukunnan aiemmilta retkiltä on hyviä kokemuksia myös kisälli–mestaripareista, joissa kokeneempi johtaja toimii mentorina uutukaisemmalle retkenjohtajalle, ikään katsomatta. Tätä työtapaa voimme mieluusti jatkaa myös eräretken kohdalla.

Kun sopiva tiimi on kasassa, voivat retkenjohtajat joko itsenäisesti tai pestaajan avulla jakaa vastuitaan: kenelle kuuluu viestintä, kuka johtaa ohjelmatiimien kokoamista, kenen vastuulla on retken turvallisuuden tuumailu, kuka varmistaa keittiöön väkeä ja niin edelleen. Tarkoitus ei ole rakentaa koko retkeä itse, vaan retkenjohtajien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muiden tekijöiden, kuten keittiöväen, ohjelmatiimien ja ensiapuvastaavan etsiminen ja pestaaminen. Hyvä niksi on myös etsiä retken eri osa-alueisiin nohevat vastaavat, joille tekijöiden pestaamisvastuuta voi jakaa eteenpäin. Tämä retki tehdään koko lippukunnan voimin, joten yksin et pestisi kanssa jää.

Pestiin rohkaistumalla opit varmasti uutta: isojen kokonaisuuksien hallintaa, aikataulutusta, vastuunjakoa ja uusia kasvoja lippukunnasta. Uskallamme luvata, että pesti tarjoaa tekijöilleen myös onnistumisen kokemuksia, innolla hommiin tarttuvia tekijöitä, retkeläisten iloisia hymyjä ja jonkun, jolta voi aina kysyä neuvoa.

Kuulitko kutsun keväiseen luontoon? Muodostuiko mielessäsi ehkä jo timanttinen tiimi tehtävään? Hae nyt eräretken johtajaksi ilmoittamalla innokkuudestasi Intolle!