Seikkailijat (10-12 v.)

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo.

Lippukunnassamme toimii keväällä 2021 neljä seikkailijajoukkuetta: kolmannen vuoden seikkailijajoukkue Flanöörit (Flanööreissä mukana myös toisen vuoden seikkailijoita), toisen vuoden seikkailijajoukkue Liilat Virtahevot ja ensimmäisen vuoden seikkailijajoukkueet Kotkat ja Mursut.

Seikkaijoiden ohjelmaan kuuluvat viikoittaiset kokoukset kololla. Kokouksissa harjoitellaan mm. retkeilytaitoja sekä ryhmässä toimimista. Lisäksi kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Kokousten lisäksi seikkailijoiden toimintaan kuuluvat partiotaitokilpailut, seikkailijoiden omat retket sekä lippukunnan yhteiset retket ja leirit.

Seikkailijan ihanteet

  1. Kunnioittaa toista ihmistä
  2. Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  3. Olla luotettava

Seikkailijalupaus

”Lupaan parhaani mukaan
elää maani ja maailman parhaaksi,
kasvaa katsomuksessani
ja toteuttaa seikkailijan ihanteita joka päivä.”

Kun haluat tietää enemmän

Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä seikkailijan oman ryhmän johtajaan. Mikäli hän ei ole tavoitettavissa tai asia koskee yleisesti lippukunnan toimintaa, ole yhteyksissä seikkailijoiden ikäkausivastaavaan. Myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.

Ensimmäisen vuoden seikkailijat (s. 2010)

Mursut

Sampoina Petri Eerola, Marko Haatanen ja Otto Petäjä
Joukkueessa mukana 13 seikkailijaa
Kokoukset maanantaisin klo 18-19.30 Nöykkiössä ulkona ja nuorisotilalla

Kotkat

Sampoina Hannamari Haikonen, Isla Purtilo, Elina Järvinen, Paavo Nissinen, Nea Heikkinen, Akseli Ala-Juusela ja Elli Heikkinen
Joukkueessa mukana 12 seikkailijaa
Kokoukset tiistaisin klo 18-19.30 kololla

Toisen vuoden seikkailijat (s. 2009)

Liilat Virtahevot
Sampoina Marika Ketomäki, Suvi Rajamäki ja Anne Porrassalmi
Joukkueessa mukana 12 seikkailijaa
Kokoukset torstaisin klo 18-19.30 kololla

Kolmannen vuoden seikkailijat (s. 2008)

Flanöörit (ryhmässä 2008-2009 syntyneitä)
Sampoina Siiri Aleksejev, Aleksi Heikkinen ja Vilma Rönty sekä luotsina Anna Syrjänen
Joukkueessa mukana 9 seikkailijaa
Kokoukset keskiviikkoisin klo 18-19.30 kololla

Seikkailijoiden ikäkausivastaava

Ota yhteyttä ohjelmajohtajiin Hannamari Haikoseen ja Laura Puusolaan