Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ryhmiä johtavat aikuiset sisujohtajat.

Lippukunnassamme on syksystä 2014 lähtien toteutettu noin 12-26-vuotiaiden autismin kirjon nuorten sisupartiotoimintaa. Sisuryhmä tapaa viikoittain 1 h 45 min mittaisissa kokouksissa ja soveltaa toiminnassaan partion seikkailija- ja tarpojaohjelmia.

Lisäksi sisut osallistuvat erilaisiin tapahtumiin sekä retkille ja leireille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan ja Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen kanssa. Tällä hetkellä ryhmä on täynnä, mutta sisupartiotoimintaa pyritään tulevaisuudessa laajentamaan mahdollisuuksien mukaan.

Kun haluat tietää enemmän

Ryhmiä koskevissa asioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä ryhmän omiin johtajiin. Myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.

Syksyn 2021 sisuryhmä

Mavarana
Kokoukset maanantaisin klo 18.00-19.45 Soukan kappelilla
Johtajina Laura Puusola, Anna Syrjänen, Tessa Verho ja Martti “Mara” Suontausta

Sisutoiminnan yhteyshenkilö

Anna Syrjänen
050 358 1774
annalinnea.syrjanen(a)gmail.com